opleiders in antroposofisch geïnspireerde zorg

LAATSTE BERICHTEN

Lees alle berichten
14 - april - 2015

Plegan Voortgezette Opleiding

Aankondiging start Voortgezette Opleiding Verpleegkunde vanuit Antropsofie voor verpleegkundigen en verzorgden (IG) in september 2015. Eind april starten de intakegesprekken.
27 - maart - 2015

Directiewisseling bij het EMC

Het bestuur van het Edith Maryon College heeft besloten om de samenwerking met haar directeur John Benjamin per 16 maart 2015 te beëindigen. De heer Benjamin heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om het Edith Maryon College te laten voortbestaan als zelfstandige middelbare beroepsopleiding in de antroposofische zorg. Daarnaast heeft hij met de medewerkers van het Edith Maryon College de eerste stappen gezet om post initiële scholingsactiviteiten te ontwikkelen en aan te bieden.
3 - maart - 2015

Scholing op maat

Het EMC wordt steeds vaker gevraagd om met haar expertise in opleiden vanuit een antroposofische visie, maatwerkscholingen te verzorgen binnen instellingen. In co-creatie wordt een traject op vraag vormgegeven.  In Queeste, dienstencentrum in Alkmaar van de Raphaëlstichting, heeft een scholing plaatsgevonden in inlevend waarnemen, observeren en rapporteren.
In de Novalishoeve, een zorgboerderij op Texel, is onlangs een traject over ‘geweldloze communicatie’ afgerond, een thema dat door medewerkers en cliënten onderzocht is.
Benieuwd naar hoe de opdrachtgevers de scholing ervaren hebben?   

Het Edith Maryon College is een betrokken, kleinschalige organisatie voor opleiding en scholing in de zorg en begeleiding van kinderen en volwassenen met een hulpvraag.

De dagelijkse praktijk van menswaardige zorg en ontwikkeling van persoonlijk leiderschap vormen het uitgangspunt in de opleidingssituatie.

In partnerschap en co-creatie met zorgorganisaties worden opleidingen en scholingstrajecten vormgegeven.